استفاده از دستگاه فشار خون دیجیتالی آلمانی افزایش باروری را به همراه دارد

دو نوع اصلی دستگاه فشار خون دیجیتالی آلمانی وجود دارد: الکترونیکی و دستی. مانیتور الکترونیکی فشار خون به طور خودکار فشار خون را اندازه گیری می کند و نمایشگر دیجیتالی اندازه گیری را ارائه می دهد.

آنها عمدتا توسط بیماران برای خود اندازه گیری استفاده می شوند، اما به طور فزاینده ای توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی نیز استفاده می شوند.

فشارسنج یک دستگاه پزشکی برای اندازه گیری فشار خون است. از یک کاف استفاده می کند که به دور بازوی بیمار متصل می شود.

دو نوع اصلی عبارتند از جیوه، اشاره به عنصر مایع مورد استفاده برای اندازه گیری، و فشارسنج آنروئیدی، که نشان دهنده کمبود مایع است.

این نشان دهنده انسداد در D در شکل یا پیچ خوردگی یا انسداد لوله است. کاف باد نمی کند یا جیوه بالا نمی رود.

دستگاه

این نشان می دهد که نشتی وجود دارد. شیرهای A، B و C، مثانه لاستیکی، لوله و اتصالات را بررسی کنید.

دو نوع دیگر فشارسنج عبارتند از: ستون جیوه ای و سنج با صفحه صفحه.

فشارسنج که امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد شامل یک گیج است که به یک کاف لاستیکی متصل می شود که دور بازو پیچیده می شود و برای منقبض کردن شریان ها باد می شود.

فشارسنج جیوه ای استاندارد طلایی برای اندازه گیری فشار خون بوده است، اما استفاده از آن در محیط های اجتماعی کاربردی نیست.

قابلیت حمل فشارسنج آنروئیدی و دیجیتالی در مقایسه با دستگاه جیوه ای بالاتر است، اما قابلیت اطمینان آن هنوز مورد تردید است.

بیش از 89 درصد قرائت‌های آنروید و کمتر از 44 درصد قرائت‌های دستگاه دیجیتال، اختلاف مطلق 5 میلی‌متر جیوه داشتند.

در مقایسه با جیوه برای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک. حساسیت و ویژگی دستگاه آنروید (7/86 درصد و 7/98 درصد) بیشتر از دستگاه دیجیتال (80 درصد و 7/67 درصد) بود.

به گفته تیم متخصص ما، بهترین دستگاه فشارسنج یا فشار خون، فشارسنج دیجیتال تمام اتوماتیک Omron HEM 7120 است.