عسل با موم به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد

موم زنبور ماده ای است که ساختار لانه زنبوری را تشکیل می دهد. عسل با موم را زنبورها ترشح می‌کنند تا لانه‌های عسلی را بسازند که در آن عسل را ذخیره کنند. موم زنبور عسل به لطف خواص محافظتی آبگریز غنی خود، در واقع در لوازم آرایشی و محصولات بدن وجود دارد.

همچنین از موم زنبور عسل در صنایع غذایی استفاده می شود: به عنوان یک فیلم برای بسته بندی پنیر برای بلوغ یا به عنوان یک افزودنی غذایی (E901) برای درخشندگی به محصولات.

دقیقاً مانند عسلی که در آن وجود دارد، موم زنبور عسل نیز دارای چندین ویژگی درمانی است که برای ما بسیار جالب است.

تصور می شود که به ویژه در بهبود کبودی، التهاب و سوختگی موثر باشد.

عسل

اخیراً، علاقه محققان حتی به خواص ضد میکروبی موم زنبور عسل نیز افزایش یافته است، اگرچه هنوز مطالعات کمی در ادبیات وجود دارد که فقط بر روی عملکرد موم زنبور متمرکز شده است.

مطالعات اندکی اثر ضد میکروبی موم زنبور عسل را بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا، کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نیجر نشان دادند.

این اثرات بازدارنده به طور هم افزایی با سایر محصولات طبیعی مانند عسل یا روغن زیتون افزایش می یابد.

هدف این بررسی کوتاه مجموعه ای از کارهای علمی مهم است که در سال های اخیر فعالیت ضد میکروبی موم زنبور عسل را به تنهایی یا در ترکیب با سایر محصولات طبیعی در نظر گرفته است.

موم معجزه کندو است. شانه از هیچ ساخته شده است و به عنوان خانه، مهد کودک و انبار غذا عمل می کند.

در طول هزاره‌ها، زنبورها دریافته‌اند که با ساختن شانه‌های خود به صورت شش ضلعی، شانه‌ها بیشترین مقدار عسل را در خود نگه می‌دارند و به کمترین مقدار موم نیاز دارند.

شانه ها همچنین به عنوان منطقه ای عالی برای زنبور برای تغییر شکل خود از تخمی به زنبور دیگر عمل می کنند.